Templates by BIGtheme NET
Мэдээний товчоо

Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар  хорооны бүрэлдэхүүнд эмч, сувилагч, эмнэлгийн тусгай болон эмнэлгийн бусад дээд мэргэжилтэн, хууль эрхзүйн, нийгмийн ухаан, сэтгэл судлалаар мэргэшсэн этгээд буюу нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагын төлөөлөл  багтдаг болно. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны 2015.08.03-ний өдрийн 18 тоот тогтоолоор Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны дарга, гишүүдээр дараах 2 мэргэжилтэн томилогдон өргөдөл, гомдолыг шийвдэрлэн ажиллаж байна.

 

Нэр Албан тушаал Утас Email хаяг
Чимэдлхам Ёс зүйн хорооны дарга  //
Б.Азжаргал Ёс зүйн хорооны нарийн бичиг/Эрүүл мэндийн газрын удирдлага мэдээлэл хэлтэсийн дарга/ 99741338