Templates by BIGtheme NET
Мэдээний товчоо
Нүүр хуудас » Аж ахуй, үйлчилгээний хэсэг

Аж ахуй, үйлчилгээний хэсэг

Аж ахуй, үйлчилгээний хэсэг нь байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явуулах нөхцлийг бүрэн ханган ажиллана.

Дараах чиг үүрэгтэй.

  • Байгууллагын албан бичиг хэрэг хөтлөлт, архивын бичиг баримтын хадгалалтыг стандартыг дагуу гүйцэтгэх.
  • ЭМГ-ын сургалтын А,Б зааланд сургалт явуулах нөхцлийг хангах, заалны техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах.
  • Байгууллагын эд аж ахуй бүрэн бүтэн байдлыг хангах.
  • Байгууллагын хэвийн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад санхүүгийн болон эд материалын хангалтыг хариуцах.
  • Байгууллагын орчны эрүүл ахуй, тохижилт үйлчилгээг хариуцах.
  • Байгууллагын автомашины бүрэн байдлыг хангах, бэлэн байдлыг хангах.
  • Томилолтын хугацаанд мэргэжилтэнүүдийн аюулгүй, байдлыг хангах.