Templates by BIGtheme NET
Мэдээний товчоо
Нүүр хуудас » Магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэл

 

 

 

 

 

 

2018 оны 05-р сарын сургалтны материалууд

1.    ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭРЭГСЭЛ Татах
2.   Ижил мэргэжилтний үнэлгээ Татах
3.   Cope Татах
4.   Улаанбаатар хотын  БЗД, БГД Нэгдсэн эмнэлгүүдийн Чанарын алба, багуудын үйл              ажиллагааны туршлага Татах
5.   Эрүүл ахуй, халдварын сэргийлэлт, хяналтын шалгуур Татах
6.   Эрсдэл, эрсдэлийн удирдлага Татах
7.    Магадлан итгэмжлэл Татах
8.   Магадлан итгэмжлэлийн явцын хяналт, түүнд бэлдэх нь Татах
9.   Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх Татах
10.  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР-АЮЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ          СТРАТЕГИ ( 2018-2022) төсөл Татах
11.   Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах Татах
12.  “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам”-ын танилцуулга Татах
13.   Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэсийн дарга Д.Алтантуяа магадлангийн сургалтууд Татах

 

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журам
Шинжээч сонгон шалгаруулах, төлбөрийн жишиг
Явцын үнэлгээ
Чанарын хөтөлбөр боловсруулах
Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга, зөвлөмж

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж буй эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулгыг ЭНДЭЭС татаж авна уу.
2017 онд магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусах эрүүл мэндийн байгууллагууд /Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагууд/

 

 

ЧАНАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр батлуулсан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд
Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах загвар

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуурын үзүүлэлтээр өөрийн үнэлгээ хийх, тайлан бичих зөвлөмж
“Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 дугаар тушаал
Нэгдсэн эмнэлэг, НЭМТ, хувийн эмнэлгийг магадлан итгэмжлэх шалгуур
Сум дундын эмнэлгийн магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт
Сум, тосгоны ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур
Өрхийн ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур