Templates by BIGtheme NET
Мэдээний товчоо
Нүүр хуудас » Магадлан итгэмжлэл

Магадлан итгэмжлэл


 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журам
Шинжээч сонгон шалгаруулах, төлбөрийн жишиг
Явцын үнэлгээ
Чанарын хөтөлбөр боловсруулах
Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга, зөвлөмж

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж буй эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулгыг ЭНДЭЭС татаж авна уу.
2017 онд магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусах эрүүл мэндийн байгууллагууд /Аймгуудын эрүүл мэндийн байгууллагууд/

 

 

ЧАНАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр батлуулсан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд
Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах загвар

 

  
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуурын үзүүлэлтээр өөрийн үнэлгээ хийх, тайлан бичих зөвлөмж
“Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 дугаар тушаал
Нэгдсэн эмнэлэг, НЭМТ, хувийн эмнэлгийг магадлан итгэмжлэх шалгуур
Сум дундын эмнэлгийн магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт
Сум, тосгоны ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур
Өрхийн ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур